Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

flash đẹp 1

IMG_0022.JPG
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Anh Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:28' 07-11-2019
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="200" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://7304088804181749065-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken1/amlich1.swf?attachauth=ANoY7cq7mms5j51F4ctKDvZomEOr4uzneELrfweguvUdrY1wX9d60wKcJuiFHd1XJNDA_edEv6XFolMQwXj_-ZKPrnoNZiR1HHznu_m034MMBZ5TbbbdyY1BSJtH-0ycnZA7p8M5HdaxvYtsFPUhWr4OAMJHi051mXSNAYHj5ZKWILZg54mLvp9u2AN4L865deMJAWjd74qh&attredirects=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200"></embed>


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến