Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Địa chỉ dạy tích hợp GD Pháp luật trong môn GDCD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Anh Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:39' 05-10-2012
Dung lượng: 74.5 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
NỘI DUNG TÍCH HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TRONG MÔN GDCD BẬC THCS

Lớp
Tên bài
Địa chỉ tích hợp
Nội dung phổ biến GDPL
Gợi ý phương pháp

Lớp 6
Bài 1:
Tự
chăm
sóc,
rèn
luyện
sức
khỏe


Tích hợp vào mục a trong phần nội dung bài học.
Kiến thức:
công dân có quyền được bảo vệ sức khỏe, nghỉ ngơi, giải trí, rèn luyện thân thể, được bảo đảm vệ sinh trong lao động, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường sống và được phục vụ về chuyên môn y tế.
Tất cả công dân có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về bảo vệ sức khỏe nhân dân để giữ gìn sức khỏe cho mình và cho mọi người.
- Thảo luận lớp.


Lớp 6
Bài 3:
Tiết
kiệm

Tích hợp vào mục b trong phần nội dung bài học.
Kiến thức:
Mọi công dân có quyền thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Kỹ năng:
HS biết sử dụng tiết kiệm tài sản của gia đình, nhà trường và xã hội.
Thái độ:
Có ý thức chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chỗng lãng phí.
Động não.
Đàm thoại.
Thảo luận nhóm, lớp.
Giải quyết vấn đề.

Lớp 6
Bài 5:
Tôn
trọng
kỷ
luật

Tích hợp vào mục a trong phần nội dung bài học.
1. Kiến thức
- Tôn trọng kỉ luật là cơ sở để hướng tới tôn trọng pháp luật
2. Kĩ năng
- Biết tôn trọng kỉ luật và tôn trọng pháp luật qua các biểu hiện cụ thể.
3. Thái độ
- Tôn trọng kỉ luật và có ý thức tôn trọng pháp luật.

Thuyết trình.
Đàm thoại.
Thảo luận nhóm.

Lớp 6
Bài 6:
Biết
ơn
Tích hợp vào mục a trong phần nội dung bài học
Kiến thức:
- Mọi tổ chức xã hội, cá nhân có trách nhiệm vận động, chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và thân nhân của họ bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực
Thảo luận nhóm.

Lớp 6
Bài 7:
Yêu
thiên nhiên, sống
hòa
hợp
với
thiên nhiên

Tích hợp vào mục c trong phần nội dung bài học
1. Kiến thức:
Chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là biểu hiện yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên.
2. Kĩ năng
- Biết bảo vệ thiên nhiên và tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động mọi người bảo vệ thiên nhiên.
.3. Thái độ
- Chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Động não.
Đàm thoại.
Thảo luận nhóm, lớp.
Nghiên cứu trường hợp điển hình.
Lớp
7Bài 3:
Tự
trọng
Tích hợp vào mục a trong phần nội dung bài học
1. Kiến thức
- Người có tính tự trọng là người biết chấp hành pháp luật, không để người khác phải nhắc nhở.
.2. Kĩ năng
- Biết chấp hành các quy định của pháp luật phù hợp với lứa tuổi.
3. Thái độ
- Tự giác chấp hành pháp luật.
Văn bản luật:
1/ Luật Giao thông đường bộ năm 2008
2/ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005
3/ Luật di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
4/ Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Thuyết trình.
Thảo luận nhóm.
Đàm thoại.
Động não.
Đóng vai.
Giải quyết vấn đề.Lớp:
7


Bài 9:
Xây dựng
gia
đình
văn
hóa

Tích hợp vào mục a và b trong phần nội dung bài học
1. Kiến thức
- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, trong đó có nghĩa vụ chấp hành pháp luật là tiêu chuẩn của một gia đình văn hóa.
- Thành viên gia đình văn hóa không sa vào các tệ nạn xã hội.
2. Kĩ năng
- Biết chấp hành pháp luật để góp phần xây dựng gia đình văn hóa.
3. Thái độ
- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật để góp phần xây dựng gia đình văn hóa
Văn bản luật:
1/ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005
2/ Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)
3/ Luật Phòng
 
Gửi ý kiến