Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thiện Hải
Giới tính Nam
Website https://thienhai57.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học số 1 Hòa Thành
Quận/huyện Huyện Đông Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Ngọc Quát, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 604 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 133 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8437 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 32540 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này